Balcons i aparadors per menjar-se’ls

La recepta de la magdalena de iogurt que la família Fañarás López ha elaborat amb dibuixos sobre caixes de cartró i ha penjat del seu balcó del carrer de Quetzal ha resultat guanyadora del primer premi Bauhaus (120 €) del segon concurs de guarniments de la Comissió de Festes de la rambla Badal, Parcerisa i Quetzal per la Festa Major de la Bordeta. El tema de tots els guarniments era la gastronomia. La família guanyadora viu a la rambla de Badal, 40, encara que el balcó doni cap al carrer de Quetzal. El jurat n’ha valorat la qualitat gràfica en diverses tècniques i suports, així com l’aposta per construir una història seqüencial (la recepta) i guiar el públic al llarg dels diferents passos.

El jurat també ha volgut reconèixer almenys dos balcons més, d’entre la vintena que s’han presentat al concurs, amb dos accéssits que tindran com a premi un lot de productes d’higiene i bellesa. Un és el collage amb la piràmide d’aliments que la Jana, l’Ian i la Maria han penjat al llarg del seu balcó de la rambla de Badal, 59.

L’altre és també una col·lecció de fruites pintades, retallades i penjades d’unes cordes al balcó del Joan, l’Anna, la Noa i l’Unai, que viuen al carrer de Quetzal, 26, tot i que la seva terrassa només és visible ara mateix des de l’avinguda del Carrilet.

Pel que fa als aparadors, només se n’han muntat dos i el jurat hi ha apreciat força qualitat artística tant en un com en l’altre. Però davant la necessitat de decantar-se per un dels dos, ha optat pel de la Farmàcia Can Batlló (Quetzal, 31) en valorar-hi la presència de més elements d’elaboració pròpia i un esforç per apropar l’aparador i aquest concurs a infants. És per això que hi atorga també el primer premi Bauhaus (120 €) d’aparadors.

El jurat ha estat format per Àgia Luna, artista d’Artixoc, i el president i vicepresidenta d’aquesta Comissió de Festes. Els premis amb dotació econòmica són patrocinats per la botiga Bauhaus del passeig de la Zona Franca. La Comissió de Festes agraeix l’esforç de totes les famílies que han participat en aquest concurs i la qualitat dels guarniments muntats, que han contribuït a fer encara més maca aquesta Festa Major.